XY-1常压渣油阻垢剂XY-1延迟焦化抑焦增收剂XY-1柴油低温流动改进剂

顺丁橡胶

 

技术指标                       

 

项目

质量标准

优级品

一级品

合格品

挥发性%   ≤

0.75

1.00

1.30

总灰分%   ≤

0.30

0.30

0.30

生胶门尼粘度/ML(1+4)100℃

45.0±5.0

45.0±5.0

45.0±7.0

混炼胶门尼粘度/ML(1+4)100℃ ≤

68.0

70.0

73.0

300%定申应力/MPa 25min

          35min

          50min

 

6.5—10.5

7.0—11.0

6.8—10.8

 

6.2—10.7

6.7—11.2

6.5—11.0

 

6.0—11.5

6.5—11.5

6.3—11.3

拉伸强度/MPa35min≥

14.2

13.7

13.2

伸长率%35min ≥

450

430

430

防老剂

非污染

非污染

非污染

质量标准

GB8659—88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性能

顺丁橡胶具有高弹性,滞后损失和生热小,低温、填充和模内流动性好,耐磨和耐屈挠性能优异等优点。但拉伸强度低,抵湿滑性不良,加工性能较差。产品呈白色或微黄色。

 用途

BR9000为通用型非充油合成橡胶,能与天然橡胶及其他合成橡胶并用。广泛用于制造轮胎、胶管、胶带、密封圈、鞋底及其他橡胶制品。

 包装与储运

采用袋包装,每袋净重25±0.5kg。产品的存放要求常温、通风、干燥和清洁,不得露天堆放和日光直射。在运输过程中,应采取措施防止阳光直射和雨水浸泡。运输车箱应清洁,避免包装破损和杂物混入。